Vision Consort bv
Luchthavenweg 81 234
5657 EA Eindhoven
The Netherlands
Telefoon: +31 (0)40 2525292
Telefax: +31 (0)40 2572195
Email: info@visionconsort.nl
Web: www.visionconsort.nl

Navigatie

 

Visie

  Vision Consort hanteert een aantal uitgangspunten die de basis vormt van onze werkwijze:

  Multidisciplinair consortium
  De naam Vision Consort is afkomstig van een groep mensen (het Consort), die dezelfde visie deelt ten aanzien van consultancy op het gebied van procesverbetering. Een Consort is een groep professionele musici die, vanuit de eigen professionaliteit, tezamen muziek maken, vocaal of instrumentaal, waarbij ze naar elkaar luisteren. Dit is de manier waarop ook het Consort van Vision Consort opereert: Ieder van ons werkt vanuit zijn eigen professionaliteit en draagt bij aan de verbeterdoelstellingen van onze klanten. We delen onze kennis met onze klanten en leiden ze op: samen brengen we harmonie, en nodigen we onze klanten uit deel te nemen in dit proces van continue gelijkwaardige interactie.

  Respect voor de cultuur van de organisatie
  Veranderen betekent oude gewoonten loslaten en weer nieuwe aanleren. Procesverbetering betekent daarom ook cultuurverandering. De mensen binnen de organisatie zullen op een andere manier moeten gaan werken. Dit is een lastig proces. Om dit proces enigszins te vergemakkelijken kiest Vision Consort altijd voor een benadering die past bij de organisatie van de klant en de specifieke omstandigheden waarin deze verkeert. De eigenheid en cultuur van de organisatie zal zo veel mogelijk worden behouden.

  Solide business case
  Bij procesverbetering moet het duidelijk zijn wat men met de verbetering wil bereiken. Voor iedere verandering moet er een business case aanwezig zijn: de verandering moet duidelijk aan de businessdoelstellingen bijdragen. Ons uiteindelijke doel is om de ontwikkelprocessen van de klanten te verbeteren in relatie met haar businessdoelstellingen, op een zodanige manier dat niet enkel de processen maar de totale organisatie verbetert.

  (Management) Commitment
  Een voorwaarde is dat het management van de organisatie het probleem in de organisatie onderkent en bereid is om mee te werken aan de organisatieverandering. Het management moet dus daadwerkelijk bij de verandering betrokken zijn, zowel in woord als in daad.

  Kennisoverdracht en borgen verandering
  Borgen van een succesvolle verandering is essentieel. Een verandering is pas echt succesvol als na het vertrek van Vision Consort de verandering zijn resultaten blijft opleveren, en erop eigen kracht verder wordt verbeterd. We delen onze kennis met onze klanten en leiden ze op, zodat ze uiteindelijk hun eigen processen kunnen verbeteren naar het voor hun gewenste niveau. Ons doel is daarom kennisoverdracht en het implementeren van een continue verbeteringscultuur, waardoor wij onszelf overbodig maken in uw organisatie. Onze klanten moeten zelf leren hoe ze het probleem de volgende keer op moeten lossen.

  Invariantie processen
  Veranderingen tasten de gevestigde ideeŽn en opvattingen aan, brengen instabiliteit teweeg. Ons uitgangspunt is echter dat niet alles kan veranderen. Er kan geen sprake zijn van totale verandering. Wij zien processen als invariant onder organisatieverandering. De manier waarop deze processen zijn ingericht kan daarentegen wel worden veranderd. Invarianten zijn goed voor veranderende organisaties, en voor de mensen die daarbinnen werken. Invarianten, datgene wat niet veranderd, biedt zekerheid en houvast.