Vision Consort bv
Luchthavenweg 81 234
5657 EA Eindhoven
The Netherlands
Telefoon: +31 (0)40 2525292
Telefax: +31 (0)40 2572195
Email: info@visionconsort.nl
Web: www.visionconsort.nl

Navigatie

 

Proces afstemming

    Vision Consort sluit zich aan bij de ontwikkeling dat organisaties zich steeds meer specialiseren in een bepaalde tak binnen de wereld van systeem- en software-ontwikkeling. Een gevolg hiervan is dat een netwerk van samenwerkingen ontstaat tussen deze organisaties. Om goed te kunnen samenwerken dienen deze organisaties niet enkel te schitteren in hun specialiteit maar dienen ze zich ook te gedragen als een onderdeel van een netwerk (networked economy). De organisaties moeten niet enkel hun interne processen beheren en leiden maar ook de organisatorische en technische raakvlakken tussen hun partners in het netwerk.

    Vision Consort is een partij die kan helpen bij het maken van afspraken over processen die zich op het raakvlak van verschillende werkterreinen bevinden. Tussen partijen moeten heldere afspraken worden gemaakt over de werkprocessen op deze raakvlakken (interfaces) om deze zo goed mogelijk op elkaar aan te laten sluiten (op verschillende abstractieniveaus als product, programma en configuratiemanagement).