Vision Consort bv
Luchthavenweg 81 234
5657 EA Eindhoven
The Netherlands
Telefoon: +31 (0)40 2525292
Telefax: +31 (0)40 2572195
Email: info@visionconsort.nl
Web: www.visionconsort.nl

Navigatie

 

Kwaliteitsmanagement

    Kwaliteitsmanagement is het continu verbeteren en borgen van de kwaliteit van de organisatie en/of diensten die men aanbiedt. We doen dit door synergie te bewerkstelligen door het vinden van gemeenschappelijke doelen en knelpunten, en tezamen met alle betrokken partijen de (kwaliteits)management processen structureel vast te leggen, te borgen en te verbeteren. Daarbij maken wij gebruik van internationale en sector specifieke kwaliteitsmodellen, standaarden en regelgeving.

    Het in gang zetten van verbeteren zonder goede instrumenten voor borging is echter gedoemd te mislukken. De borging die Vision Consort kan bieden is ondersteuning door de rol van Kwaliteitsmanager of Kwaliteitsofficer tijdelijk op ons te nemen. In deze rollen voeren we audits en assessments uit, en modereren we reviews, risico- en schattingsessies als ook project evaluaties.
    We voorzien uw management met een duidelijk overzicht van de status van de projecten in uw organisatie en doen verbeteringvoorstellen.

    Kwaliteits borging is er opdat de correcte afspraken worden gemaakt (met de klant, en het management) en dat deze afspraken ook nageleefd worden. Het verschilt van testen in dit opzicht dat hier een meer management/service focus gelegd word i.p.v. een meer technische focus zoals bij het testen.